Nhận đăng ký tại Sân vận động và văn phòng Công ty

–          Đăng ký tại Sân vận động vào Thứ bảy và Chủ Nhật

–          Đăng ký tại văn phòng Công ty từ Thứ hai đến Thứ sáu

Điện thoại: 0903 144 202

Địa chỉ Sân vận động: Sân vận động Hoa Lư, số 2 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

Địa chị văn phòng:

TRUNG TÂM BÓNG ĐÁ ARSENAL

Sân bóng đá Arsenal, số 8 Nguyễn Ư Dĩ, P. Thảo Điền, Q.2

Điện thoại: (08)  35 191 678  – 0903 919 461

Email:     info@arsenalshools.vn

Website: www.arsenalschools.vn

TRUNG TÂM BÓNG ĐÁ ARSENAL ĐƯỢC SỞ HỮU VÀ QUẢN LÝ BỞI CÔNG TY STRATA VỚI ỦY QUYỀN HỢP TÁC CỦA CLB BÓNG ĐÁ ARSENAL VÀ ĐƯỢC HỖ TRỢ BỞI LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ TP. HỒ CHÍ MINH, SỞ VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH, LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM.

 


The most popular 2017 spy software applications for the mobile phones.