1)  LỊCH HỌC: Giờ\Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 8h – 9h30 U8 – U16 U8 – U16 16h30 – 17h30 U4 – U6 U4 …

Giờ/Ngày Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật 8 – 9:30am U9 – U11 U9 – U11 3:30 – 5:00pm U13 – U15 4 – 5:00pm U5   …

   LỊCH HỌC LỚP HLV VIỆT NAM  Lớp Thứ 7 Chủ nhật  U6 08h00 – 09h30 08h00 – 09h30 15h30 – 17h00  15h30 – 17h00  U8 08h00 – 09h30 08h00 – 09h30 15h30 – 17h00 …